Mariina legie

MARIINA LEGIE SE PŘEDSTAVUJE

Jsme mezinárodní katolická organizace, která v roce 2021 oslavila 100. výročí založení. Má ve 170 zemích světa 3 miliony aktivních členů a několikanásobek modlících se členů.

Cílem Mariiny legie je oslava Boha posvěcením svých členů skrze modlitbu a aktivní spolupráci..

Posted by admin in Mariina legie

Mariina legie potvrzena jako mezinárodní sdružení věřících

Vatikán. 27. 3. 2014

 Svatý stolec schválil statuta Mariiny legie (Legio Mariae). Sekretář Papežské rady pro laiky, biskup Josef Clemens, dnes předal představitelům těchto skupin dekret, kterým je potvrzuje jako mezinárodní sdružení věřících. Sdružení se tak stává právoplatnou..

Posted by admin in Mariina legie

HISTORIE

Rozhodujícím krokem na cestě k založení Mariiny legie bylo poznání její důležitosti v Božím plánu spásy. Studium spisů Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu otevřelo Franku Duffovi oči pro pochopení její úlohy.

V předvečer svátku Narození Panny Marie, 7. září..

Posted by admin in Mariina legie
Load more